Om företaget

Om företaget

Välkommen till Fastighets AB Glysis i Hudiksvall. Vi äger och förvaltar köpcentret Guldsmeden 8 som ligger i centrala Hudiksvall. Hos oss har du möjlighet att hyra kontors- och butikslokal på ett utav Hudiksvalls bästa lägen. Guldsmeden erbjuder sina besökare ett stort utbud av butiker där många stora butikskedjor är representerade, även café, apotek och spelbutik/kiosk finns. Forsså Gruppen AB är även ett helägt dotterbolag till Fastighets AB Glysis.

Kort historik

Bolaget bildades 1978 för byggandet av ett förvaltnings- och affärshus i kvarteret Guldsmeden 8. Från början ägdes bolaget gemensamt av Föreningsbanken och Hudiksvalls kommun. När Hudiksvalls Sparbank 1998 övertog Föreningsbankens verksamhet blev Hudiksvalls Kommun ensam ägare till bolaget. En del av Guldsmeden är i privat ägo.

Vår vision inför framtiden

Fastighets AB Glysis roll i Hudiksvall nu och i framtiden bygger på en framtidsvision som lyder: ”Fastighets AB Glysis skall, som kommunägt tjänsteföretag tillsammans med andra offentliga och kommersiella aktörer aktivt bidra till att utveckla och befästa Hudiksvalls position som en livskraftig småstad med höga kvalitéer och en god kommersiell service.”

Affärsidé

Fastighets AB Glysis affärsidé är: ”Att förvalta och förädla fastigheten Guldsmeden 8 i syfte att stärka de kommersiella hyresgästernas lönsamhet och attraktionskraft samt tillhandahålla ändamålsenliga och yteffektiva lösningar för offentliga och andra verksamheters behov av lokaler och därigenom bidra till att utveckla och befästa Hudiksvall som regionens kommersiella centrum.”

Verksamhet

Bolaget äger och förvaltar Guldsmeden 8, som är sammanbyggd med Guldsmeden 1. Ni är varmt välkomna att kontakta oss om ni har frågor till oss eller letar kontorslokal eller butikslokal!

Styrelse Fastighets AB Glysis

Ordförande: Jonas Holm

Vice Ordförande: Hans Svedberg

Ledamöter: 

Håkan Rönström

Erika Söderström 

Laila Nyström

Styrelse Forsså gruppen AB

Ordförande: Martin Askne

Vice Ordförande: Kjell Persson

Ledamöter: 

Roland Olsson

Erika Söderström 

Laila Nyström

Intresserad av att hyra lokal, eller har du några frågor?

Rulla till toppen