Kontakta oss

Personal för drift och underhåll arbetar lokalt i fastigheten Guldsmeden och har arbetstider mellan 07.00 - 16.00 med lunch 12.00 - 13.00. 

Övriga tider finns ingen fast bemanning, men samtliga i personalen finns normalt tillgängliga för akut felanmälan via en telefonlista.

Kontakt med administrativ personal, centrumledare eller ombud för Guldsmeden 1 efter överenskommelse, se vidare på telefonlista.

Kontaktuppgifter

Postadress:
Fastighets AB Glysis
Guldsmeden
824 30 Hudiksvall

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 2

Organisationsnummer: 556197-3669
Telefon kontor: 0650-386 60
Fax: 0650-142 11
E-post: fast-glysis@hudiksvall.se

Kontor finns på plan 3 och verkstad finns på plan 1 vid entré Trädgårdsgatan 2.

Kontaktformulär

Personal

Pär Widell

VD

Lars-Erik Westner

Driftstekniker

Mikael Persson

Driftstekniker

Jamal Nasser

Fastighetsskötare

Emil Strandell

Centrumledare Guldsmeden/Fyren

Kristin Eriksson

Fastighetsägare Guldsmeden 1

 • 070 - 586 48 00

Fastighets AB Glysis:s integritetspolicy

Fastighets AB Glysis värnar om din integritet och har tagit fram en integritetspolicy för att du ska veta vilken data vi samlar in, vad vi använder den till och hur du kan utöva dina rättigheter.

 • Vi samlar inte mer information än nödvändigt.
 • Vi använder inte dina uppgifter till annat än vad vi specificerat.
 • Vi behåller inte dina uppgifter längre än nödvändigt.
 • Vi sprider inte dina uppgifter till tredje part.

Hur vi samlar in information:

Webbplats
Vi använder oss utav Google Analytics och cookies för att förbättra vår användarvänlighet och service, och för att analysera hur webbplatsen används.

Cookies - De cookies vi använder oss av lagrar inte någon personlig information om våra besökare. Vi använder cookies för att kunna ge dig som besökare bättre service.

En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Genom att använda oss av cookies kan vi samla statistik om antalet besökare på vår webbplats, hur den används, vilka sidor som är populära och mindre populära. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla, optimera och förbättra vår webbplats.

De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Om du inte vill tillåta cookies kan du antingen ställa in din webbläsare så att du får en varning varje gång som en webbplats vill placera en cookie på din dator eller helt stänga av lagring av cookies. Information om hur du gör detta finns i webbläsarens hjälpfunktion.

Du kan läsa mer om Lagen om elektronisk kommunikation och om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats.

Google Analytics - Data som har samlats in via Google Analytics raderas efter 14 månader. Vilket är den kortaste tiden för datalagring via Google Analytics.

Tillgång till information
Du har alltid rätt att begära ut information som vi har om dig. Du kan göra detta genom att kontakta oss på fast-glysis@hudiksvall.se. För att kunna lämna ut information på ett säkert sätt behöver du verifiera din identitet.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att begära att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och har rätt använda sådana personuppgifter på annat håll.

Korrigering eller borttagning av information
Om du anser att den information vi har om dig är felaktig får du gärna kontakta oss så uppdaterar vi den. Information som vi inte längre har användning för raderas löpande. Om du inte längre vill att vi ska lagra information om dig ber vi dig kontakta oss, så raderar vi den.

När gäller denna integritetspolicy?
Fastighets AB Glysis integritetspolicy gäller för våra tjänster på vår webbplats glysis.se. Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser, när du väljer att besöka dessa gäller inte längre vår integritetspolicy. Den här versionen av vår integritetspolicy gäller från och med 2018-05-24.

Ändringar
Vi har rätt att ändra i vår integritetspolicy och ser löpande över innehållet, för att ständigt förbättra den för din säkerhet. Alla ändringar som eventuellt kan komma att göras hittar du på vår webbplats hna.se.

Sammanfattning

 • Vi säljer ingen information om dig eller delar med oss av den till tredje part.
 • Vi använder inte information till något annat än vad vi anger.
 • Vi ser till att information som vi har om dig lagras säkert.
 • Vi raderar all information som vi inte längre har användning för.
 • Vi ser löpande över vår integritetspolicy för att förbättra den och öka din säkerhet.

Dina rättigheter
Du kan när som helst kontakta oss på Fastighets AB Glysis för att:

 • Begära ut information som Fastighets AB Glysis har lagrat om dig.
 • Korrigera information som Fastighets AB Glysis har lagrat om dig
 • Radera information som Fastighets AB Glysis har lagrat om dig.

 

Dataskyddsombud
Vårt dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Om du vill kontakta vårt dataskyddsombud går det bra att göra det via kontaktuppgifterna nedan.

Dataskyddsombudet ska kontrollera att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt hos oss. Informera och ge råd om dataskyddsförordningen och angränsande regler.

I uppdraget som dataskyddsombud ingår att:

 • Vara ett kunskapsstöd inom organisationen gällande dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.
 • Övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.
 • Rapportera till organisationens ledning om dataskyddsfrågor och organisationens brister och utvecklingsbehov.
 • Tillsammans med sakkunniga inom kommunen kravställa och arbeta för att införa säkerhetsskyddsåtgärder enligt lagstiftning inom dataskydd.
 • Identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra utbildningar avseende dataskyddsförordningen och angränsande lagstiftning. Övervaka den interna efterlevnaden av organisationens strategi för dataskydd.
 • Bistå i utredning av misstänkta dataintrång.
 • Ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd och övervaka genomförandet av den.
 • Omvärldsbevakning och nätverkande/kunskapsinhämtning rörande tillämplig dataskyddslagstiftning.
 • Fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och vid behov genomföra förhandssamråd

 

Om du har andra frågor angående Fastighets AB Glysis hantering och lagring av information, vänligen kontakta oss:

0650-38660

fast-glysis@hudiksvall.se

 

Scroll to top