Kontakta oss

Personal för drift och underhåll arbetar lokalt i fastigheten Guldsmeden samt nya kontorshuset Skeppet och har arbetstider mellan 07.00 – 16.00 med lunch 12.00 – 13.00. 

Övriga tider finns ingen fast bemanning, men samtliga i personalen finns normalt tillgängliga för akut felanmälan via en telefonlista.

Kontakt med administrativ personal, centrumledare eller ombud för Guldsmeden 1 efter överenskommelse, se vidare på telefonlista.

Kontaktuppgifter

Postadress:
Fastighets AB Glysis
Guldsmeden
824 30 Hudiksvall

Besöksadress:
Trädgårdsgatan 2

Organisationsnummer: 556197-3669
Telefon kontor: 0650-386 60
E-post: fast-glysis@hudiksvall.se

Kontor finns på plan 3 och verkstad finns på plan 1 vid entré Trädgårdsgatan 2.

Kontaktformulär

  Personal

  DSCF0157

  Pär Widell

  VD

  DSCF0152

  Christina Törnquist

  Ekonomichef

  Jan Östergren

  Fastighetsansvarig

  DSCF0045

  Mikael Persson

  Fastighetsskötare

  DSCF0107

  Lars-Erik Westner

  Driftstekniker/Adm

  Maja Lindgren

  Office manager/ekonomi

  DSCF0138

  Krister Eldh

  Fastighetsskötare

  Henrik Jobbild

  Henrik Elfvenstierna

  Fastighetsskötare

  DSCF0067

  Jamal Nasser

  Fastighetsskötare

  Integritetspolicy GDPR – Personuppgiftsansvarig

  Gällande Fastighets AB Glysis, org. nr. 556197-3669 samt tillhörande dotterbolag Forsså Gruppen AB, org. nr 556241-6494.

  Fastighets AB Glysis verkar utifrån gällande Dataskyddsförorning och har tagit fram en integritetspolicy för att du ska veta vilken data vi samlar in, vad vi använder den till och hur du kan utöva dina rättigheter. Grundläggande principer i detta arbete är:

  ·         Vi samlar inte mer information än nödvändigt.

  ·         Vi använder inte dina uppgifter till annat än vad vi specificerat.

  ·         Vi behåller inte dina uppgifter längre än nödvändigt.

  ·         Vi sprider inte dina uppgifter till tredje part.

  Hur vi samlar in information                                                                      

  Webbplats
  Vi använder oss utav Google Analytics och cookies för att förbättra vår användarvänlighet och service, samt för att analysera hur webbplatsen används.

  Cookies – De cookies vi använder oss av lagrar inte någon personlig information om våra besökare. Vi använder cookies för att kunna ge dig som besökare bättre service. En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Genom att använda oss av cookies kan vi samla statistik om antalet besökare på vår webbplats, hur den används samt vilka sidor som är populära och mindre populära. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla, optimera och förbättra vår webbplats. De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Om du inte vill tillåta cookies kan du antingen ställa in din webbläsare, så att du får en varning varje gång som en webbplats vill placera en cookie på din dator eller helt stänga av funktionen för lagring av cookies. Information om hur detta sker finns i webbläsarens hjälpfunktion.

  Google Analytics – Data som har samlats in via Google Analytics raderas med automatik efter 14 månader.

  Ekonomisystem – Vi använder oss utav Fortnox där vi hanterar kunder, leverantörer och anställda. Ett löpande underhållsarbete sker i dessa register och vi tar med jämna mellanrum tar bort de registerposter som är möjliga såsom kund och/eller leverantör.

  Du kan läsa mer om Lagen om elektronisk kommunikation och om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats.

   

  Tillgång till information

   

  Du har alltid rätt att begära ut information som vi har om dig. Du kan göra detta genom att kontakta oss på fast-glysis@hudiksvall.se. För att kunna lämna ut information på ett säkert sätt behöver du verifiera din identitet.

   

  Rätt till dataportabilitet
  Du har rätt att begära att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och har rätt använda sådana personuppgifter på annat håll.

  Korrigering eller borttagning av information
  Om du anser att den information vi har om dig är felaktig får du gärna kontakta oss så uppdaterar vi den. Information som vi inte längre har användning för raderas löpande. Om du inte längre vill att vi ska lagra information om dig ber vi dig kontakta oss, så raderar vi den.


  När gäller denna integritetspolicy?

  Fastighets AB Glysis Integritetspolicy gäller för våra tjänster på vår webbplats www.glysis.se. Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. När du väljer att besöka dessa gäller inte längre denna Integritetspolicy. Den här versionen av vår integritetspolicy gäller från och med 2024-03-27.

  Ändringar
  För att ständigt förbättra din säkerhet och värna din integritet ser vi löpande över innehållet i denna policy. Vi har även rätt att ändra den om vi bedömer att så bör ske.

  Sammanfattning

  ·         Vi säljer ingen information om dig eller delar med oss av den till tredje part.

  ·         Vi använder inte information till något annat än vad vi anger.

  ·         Vi ser till att information som vi har om dig lagras säkert.

  ·         Vi raderar all information som vi inte längre har användning för.

  ·         Vi ser löpande över vår integritetspolicy för att förbättra den och öka din säkerhet.

  Dina rättigheter

  Du kan när som helst kontakta oss på Fastighets AB Glysis för att:

  ·         Begära ut information som Fastighets AB Glysis har lagrat om dig.

  ·         Korrigera information som Fastighets AB Glysis har lagrat om dig

  ·         Radera information som Fastighets AB Glysis har lagrat om dig. 

  Dataskyddsombud
  Vårt dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Om du vill kontakta vårt dataskyddsombud går det bra att göra det via kontaktuppgifterna nedan.

  ·         Kontaktuppgifter: dataskyddsombud@hudiksvall.se

  ·         Arbetsuppgifter i rollen som dataskyddsombud. Se nedan.

  Dataskyddsombudet ska kontrollera att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt hos oss. Informera och ge råd om dataskyddsförordningen och angränsande regler.

  I uppdraget som Dataskyddsombud ingår att:

  ·         Vara ett kunskapsstöd inom organisationen gällande dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

  ·         Övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

  ·         Rapportera till organisationens ledning om dataskyddsfrågor och organisationens brister och utvecklingsbehov.

  ·         Tillsammans med sakkunniga inom kommunen kravställa och arbeta för att införa säkerhetsskyddsåtgärder enligt lagstiftning inom dataskydd.

  ·         Identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra utbildningar avseende dataskyddsförordningen och angränsande lagstiftning. Övervaka den interna efterlevnaden av organisationens strategi för dataskydd.

  ·         Bistå i utredning av misstänkta dataintrång.

  ·         Ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd och övervaka genomförandet av den.

  ·         Omvärldsbevakning och nätverkande/kunskapsinhämtning rörande tillämplig dataskyddslagstiftning.

  ·         Fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och vid behov genomföra förhandssamråd

  Om du har andra frågor angående Fastighets AB Glysis hantering och lagring av information, vänligen kontakta oss via mail: fast-glysis@hudiksvall.se

   

   

  Rulla till toppen