Kattvikskajen

Här kan ni följa byggnationerna live fram tills att husen är färdigbyggda.

Senaste inlägg

V.7
Parkeringshuset: 

Man har nu kommit upp på våning 3 och arbetet fortlöper enligt plan

Kontorshuset:

Tyvärr har vi några veckors försening av stommen pågrund av leveransproblem från fabrik. Anledning är sjukfrånvaro pga covid-19.

V.3
Nu är monteringen av trästommen för kontorshuset i gång!

Parkeringshusets stommar börjar också komma på plats.

 

V.1
Uppförande av väderskydd är i full gång och skall vara färdigställt under v.1 Nästa vecka så skall trästommen börja monteras på kontorshuset

V.37
Gjutning av sprinklergrop har påbörjats!

V.36

 

V.35

Pålningskranen är i full gång!

Rulla till toppen